Posa’t a prova 2011

Ja està obert l’aplicatiu “Posa’t a prova”, dirigit a l’alumnat de 2n de Batxillerat

Posa’t a prova és una oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU*, per incentivar l’estudi i l’autoavaluació. 

Si voleu veure exàmens de les darreres PAU i criteris d’avaluació, consulteu l’apartat d’examens del web de les Proves d’Accés a la Universitat (http://www.gencat.cat/universitats/pau).

Anuncis

Humanitats

Un article interessant a El Punt sobre el llibre “Adéu a les humanitats”, de Jordi Llovet: “L’intel·lectual resistent”

Joma i la Ilíada

Margalida Capella ens apropa al procés de creació de Josep Maria Rius, Joma

“La Ilíada recreada per Joma, procés de creació d’una imatge a l’estudi de l’artista”

Magazine, 03-04-2011- Ilíada: Poseidón y Zeus observan cómo los aqueos levantan un muro para proteger las naves

Participi: morfologia i sintaxi

Dossier que fem servir a classe:

És fonamental en grec conèixer la morfologia del participi i saber-lo traduir. A més del que fem a classe poden ser útils els següents enllaços sobre gramàtica del participi. Però compte: no sempre es fa servir una mateixa classificació, i poden haver-hi petites diferències. Importa ser coherent i aplicar un únic sistema a tots els participis.

Personalment la classificació que més em convenç -per a explicar  en aquest nivell- és la següent:

Un participi és un adjectiu verbal; per tant té dos valors principals:

  • Valor  nominal:
    • participi atributiu (amb article)
  • Valors verbals:
    • participi apositiu (concertat amb algun sintagma  de l’oració)
    • participi absolut: genitiu  (i també -en expressions fetes- acusatiu) absolut
    • Participi predicatiu (podríem dir que és un ús del participi apositiu amb determinats verbs de difícil traducció “estàndar”)

Aquesta entrada forma part de:

Humanitats

M’ha semblat interessant aquest article de Mario Vargas Llosa sobre el paper de la Cultura i les Humanitats com a fonaments que donen sentit a la vida.

Destaco aquest fragment:

…un tema inquietante y fascinante: cómo la cultura dentro de la que nos movemos se ha ido frivolizando y banalizando hasta convertirse en algunos casos en un pálido remedo de lo que nuestros padres y abuelos entendían por esa palabra. Me parece que tal transformación significa un deterioro que nos sume en una creciente confusión de la que podría resultar, a la corta o a la larga, un mundo sin valores estéticos, en el que las artes y las letras -las humanidades- habrían pasado a ser poco más que formas secundarias del entretenimiento, a la zaga del que proveen al gran público los grandes medios audiovisuales, y sin mayor influencia en la vida social. Ésta, resueltamente orientada por consideraciones pragmáticas, transcurriría entonces bajo la dirección absoluta de los especialistas y los técnicos, abocada esencialmente a la satisfacción de las necesidades materiales y animada por el espíritu de lucro, motor de la economía, valor supremo de la sociedad, medida exclusiva del fracaso y del éxito, y, por lo mismo, razón de ser de los destinos individuales.