Llucià, Diàlegs dels morts, XVIII “Menip i Hermes”

Llucià de Samosata

Antología de textos griegos: Luciano

Aquest autor dels “Diàlegs dels déus, Diàlegs marins, o Diàlegs dels morts“, entre d’altres obres, ens anirà molt bé per a repassar formes en 1a i 2a persona, pronoms, vocatius…

L’autor:

L’obra

Més recursos sobre Llucià:

 • Luciano, Diálogos de los dioses. Diálogos de los muertos. Dpt. Griego IES Nestor Almendros, de Sevilla: textos, extractos de los diálogos en torno a amores de dioses y héroes, seleccionados y ordenados para la pieza dramática  Amor divino, amor heroico, llevada a varios Institutos de las provincias de Sevilla y Huelva por el grupo Elio Adriano, integrado por alumnos de Bachillerato del I.E.S. “Alixar”, de Castilleja de la Cuesta.

2n Batx.

Normativa

PAU – Selectivitat

Grec 2n Batx: programació, temporització, lectures, avaluació, recuperació

 • Temporització (Moodle). En aquesta web podreu seguir el dia a dia de la matèria, què fem a cada classe, quan fem els exàmens, activitats si algun dia ha d’anar el professor de guàrdia…; i també comparar amb el calendari del curs anterior
 • Avaluació i recuperació: criteris d’avaluació, com avaluem i com es pot recuperar la matèria si s’ha suspès. (Moodle)
 • Lectures obligatòries 2n Batxillerat.
 • Treballs de recerca de Cultura Clàssica: blog de suport als alumnes que fan treballs de recerca al Seminari de Cultura Clàssica (i entrada Treball de Recerca)

Material didàctic que farem servir durant el curs 2020-21

 • Llibre de text Grec 1r Batxillerat ed. Castellnou. Farem servir al principi el mateix llibre que a 1r de Batx, fins a acabar-lo.
 • Dossier elaborat pel seminari. Cada tema correspon a una entrada d’aquest bloc on trobarem continguts, pàgines d’ampliació, activitats, recursos, jocs…. (Els materials no són definitius, sinó que es poden modificar abans o després de l’exposició a classe.)
 • Diccionari de grec (imprescindible): del diccionari clàssic de José M. Pabón podem trobar les dues versions:
 • Lllibres de lectura
 • Aquest mateix bloc i els recursos en xarxa
 • Moodle Ins Gabriel Ferrater: curs 2n BATX GREC
 • Classes virtuals: a través de Google Meet
 • Correu de contacte: amarti35@insgabrielferrater.cat (Tot l’alumnat farà servir correu assignat pel centre amb el domini @insgabrielferrater.cat)

Temes de llengua grega i textos per a traduir

 1. Textos repàs 1r Batx. Començarem amb un repàs dels temes tractats el curs anterior, a partir de textos ja coneguts, i el dossier de 1r de batxillerat, que hem de tenir disponible com a eina de consulta: funcions dels casos, article, flexió nominal (substantiu i adjectiu), verb (present, imperfet, infinitiu), sintaxi
 2. Futur (dossier de classe en pdf)
  • Tema de futur: ampliació en aquest bloc, amb enllaços a altres recursos sobre el futur
  • Text: Cressus, rei de Lídia i l’oracle de Delfos
  • Exemple examen PAU (setembre 2013-sèrie 4correcció“Cir anuncia als grecs contra qui serà l’expedició i els demana que informin els soldats”
 3. Aorist sigmàtic i radical (dossier de classe en pdf):
  • Aorist sigmàtic i radical:  ampliació en aquest bloc, amb enllaços a altres recursos sobre l’aorist.
  • Text Apol·lodor. Biblioteca II, 5, 1 “El primer treball d’Hèracles, el lleó de Nemea” (adaptat i (Antologia…)
  • Text: Odisseu i els seus companys arriben a l’illa dels Ciclops
  • Text adaptat Xenofont, Constitució dels lacedemonis 7, 1-2-1, 8 ” Costums dels espartans”  (Antologia…
  • Exemple examen PAU (juny 2015-sèrie 3): “L’autor explica que Minos, en el passat, va tenir molt de poder al mar i que va fundar colònies
 4. Quadre general verb grec (dossier de classe en pdf), amb atenció especial a la morfologia del participi.
  • Quadre general del verb grec: ampliació en aquest bloc, amb enllaços a altres recursos sobre el verb)
  • Text Nou Testament Sant Mateu IV, “Els primers deixebles” (Antologia)
  • Text “Minos tanca Dèdal i Ícar al Laberint. Fugida amb les ales de cera
  • Examen PAU juny 2016 (Xerxes, rei d’Àsia….” i correcció
  • Text Isop: “La guineu i la màscara” (Antologia…)
  • Examen PAU (juny 2013-sèrie 4 i correcció): “Asclepi i Hèracles es barallen i Zeus els diu que parin”
 5. Els pronoms (dossier de classe en pdf)
 6. Sintaxi del participi (dossier de classe en pdf)
 7. Adjectiu i graus de l’adjectiu
 8. Sintaxi oracional (Moodle, amb contrasenya) i entrada Sintaxi oracional
 9. Traducció textos: a partir dels següents textos reforçarem la pràctica de la traducció, amb repàs de la morfosintaxi i etimologia. També tractarem els referents culturals lligats a aquests textos, sigui pel context històric, mític, literari, social…. –
 10. Textos per anar practicant per vosaltres mateixos:
  1. Textos traduïts-comentats a la mevaAntologia de textos grecs
  2. Textos griegos por temas, a Palladium / Griego / Recursos: són textos amb traducció i anotacions. Molt útil.
  3. Exàmens selectivitat anys anteriors a Catalunyai més exàmens PAU a  http://www.selecat.cat/ A les dues pàgines trobareu exàmens de selectivitat amb les correccions corresponents

TEMES DE CULTURA

Literatura

 1. Poesia èpica i Homer. La guerra de Troia
 2. Hesíode i l’èpica didàctica
 3. Historiografia: Herodot, Tucídides, Xenofont, Pausànias, Estrabó, Plutarc.
 4. La tragèdia i la comèdia: Èsquil, Sòfocles, Eurípides, Aristòfanes, Menandre
 5. Pseudo-Apol·lodor i la Biblioteca Mitològica
 6. Isop i la faula
 7. Llucià de Samosata
 8. La novel·la grega antiga

La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat: altres temes de cultura (no literatura).

 1. Història de Grècia és impòrtant a 2n fer un repàs de la història de Grècia estudiada a 1r, ja que és el marc en el qual hem d’enquadrar els temes de literatura i el contingut dels textos que anirem traduint durant el curs.
 2. Empúries. Tema de 1r de batx que cal repassar. Es pot fer a partir del text d’Estrabó.
 3. Esparta i Atenes, dos models de polis.
 4. Mitologia i religiositat grega
 5. Art grec: escultura, arquitectura, ceràmica

Preguntes de cultura: història, literatura, mitologia… a exàmens PAU

ETIMOLOGIA

El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia culta de les llengües modernes

 1. Pràctica de maneig del diccionari.
 2. El lèxic grec. Mots més habituals en prosa àtica. Vocabulari culte i científic d’origen grec en català.
 3. Cultismes i vocabulari científic d’origen grec (Labyrinthus)
  1. Més informació a l’entrada “Etimologies”
 4. Preguntes etimologia i lèxic a exàmens PAU

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació. Temes de literatura

 1. – Traducció, amb l’ajut del diccionari, de textos de dificultat mitjana-baixa de prosa àtica, amb anàlisi sintàctica implícita, i explícita quan es demani.
 2. – Interpretació dels aclariments morfològics, sintàctics i/o semàntics que es donin a peu de text (per exemple, respecte de formes en modes subjuntiu i optatiu, en temps de perfet o en veu passiva) per a la seva inclusió en la traducció.
 3. – Lectura en traducció d’obres senceres o en part, d’autors grecs. Proposem elsegüent llistat orientatiu (veure entrada Lectures 2n de Batx.)
  1. Èpica: Homer,  Ilíada i  Odissea
  2. Tragèdia:
   1. Èsquil, Prometeu encadenat
   2. Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
   3. Eurípides, Medea, Bacants
  3. Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

Contingut d’alguns exàmens PAU

Grec 2n BATX – Activitats durant el confinament per la COVID-19

Més recursos de traducció al blog Antologia textos grecs

Arxivat a . Leave a Comment »