Titulars de premsa amb referents clàssics

Figures retòriques

A vegades ens plantegem a classe l’etimologia de tecnicismes d’altres matèries. I les figures retòriques, a castellà o català, són un bon exemple. L’etimologia  ens pot ajudar a entendre una figura com, per exemple, la sinestèsia < σύν-αἴσθησις, “unió de sensacions“, i ens dóna peu a comentar altres paraules: simfonia, sinopsis, anestèsia, estètic…. Però no sempre és tan evident, ni resulta tan rentable recòrrer a l’origen etimològic per explicar matissos: anàfora, anadiplosis, epífora, epanadiplosis, reduplicació… I les clasificacions que es fan servir als llibres de text no sempre coincideixen.

  • Figuras retóricas – Recursos expresivos: aquest document -molt millorable-  ens pot ser útil per  comentar la classificació de les figures retòriques, els recursos més habituals amb exemples,  i l’etimologia, amb propostes per comentar.

Les següents pàgines sobre figures retòriques poden ser també una eina útil de consulta per alumnes de batxillerat, sigui per a consultar una figura en concret, o per a consultar l’etimologia del nom.

Aquesta entrada forma part de:

Figures retòriques

A vegades ens plantegem a classe l’etimologia de tecnicismes d’altres matèries. I les figures retòriques, a castellà o català, són un bon exemple. L’etimologia  ens pot ajudar a entendre una figura com, per exemple, la sinestèsia < σύν-αἴσθησις, “unió de sensacions“, i ens dóna peu a comentar altres paraules: simfonia, sinopsis, anestèsia, estètic…. Però no sempre és tan evident, ni resulta tan rentable recòrrer a l’origen etimològic per explicar matissos: anàfora, anadiplosis, epífora, epanadiplosis, reduplicació… I les clasificacions que es fan servir als llibres de text no sempre coincideixen.

  • Figuras retóricas – Recursos expresivos: aquest document -molt millorable-  ens pot ser útil per  comentar la classificació de les figures retòriques, els recursos més habituals amb exemples,  i l’etimologia, amb propostes per comentar.

Les següents pàgines sobre figures retòriques poden ser també una eina útil de consulta per alumnes de batxillerat, sigui per a consultar una figura en concret, o per a consultar l’etimologia del nom.

Aquesta entrada forma part de:

Etimologies

Etimologies: cultismes i vocabulari científic d’origen grec

Recursos bàsics per a batxillerat:

Ampliació en altres webs o recursos

Vocabulari-etimologia

Diccionaris de grec

  1. Vocabulario básico de griego (Ángel Ruiz Pérez)

Vocabulari i frases senzilles a partir d’imatges  (Hecatoncheiros)

  • Vídeo “Eikones 1, part 1″ (7’44”)
  • Vídeo “Eikones 1, parte 2″ (5’20”)
  • Vídeo “Eikones 1, parte 3 (4’43”)
  • Vídeo “Eikones 2: sarx” (3’33”)
  • Vídeo: “Eikones 3: preposicions” (4’28”)