Preposicions

Preposicions

grec_preposicions_leon-griego

preposiciones

 • A Palladium també hi ha una bona explicació de les preposicions amb una serp

preposiciones-palladium

 

Grec, llengua flexiva: casos, declinacions i enunciat

(Aquesta entrada és part del tema Grec, llegua flexiva: funció dels casos, declinacions i enunciat – de 1rde Batxillerat)

Adjectiu

Com a complement de l’estudi de l’adjectiu i els graus de l’adjectiu, poden ser útils, a més del dossier que treballarem a classe a 1r i 2n de Batxillerat,  els següents materials:

Pronoms

Com a complement de l’estudi dels pronoms grecs, us poden ser útils, a més del dossier que treballarem a classe,  els següents materials:

Arxivat a Grec_llengua. Etiquetes: . Leave a Comment »

Quadre general verb grec

Com a complement de l’estudi del verb en general, us poden ser útils, a més del dossiers que treballarem a classe per a cada tema,  els següents materials:

Arxivat a Grec_llengua. Etiquetes: . Leave a Comment »

Aorist sigmàtic i radical

Com a complement de l’estudi de l’aorist, us poden ser útils els següents materials:

Arxivat a Grec_llengua. Etiquetes: . Leave a Comment »

Infinitiu i oracions de infinitiu

Com a complement de l’estudi de l’infinitiu i oracions d’infinitiu, us poden ser útils els següents materials:

I si penseu que l’oració d’infinitiu en grec és una construcció estranya, comparem-la amb aquestes altres estructures:

Lectures Grec-2nbatx. 2012-13

La proposta de concreció de la prova de grec per a les PAU 2013 diu a l’apartat 2 “Els textos dels autors grecs…”:

Lectura en traducció d’obres senceres o en part, d’autors grecs. Proposem el següent llistat orientatiu:

 • Èpica: Ilíada, Odissea
 • Tragèdia: Èsquil, Prometeu Encadenat
 • Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
 • Eurípides, Medea, Bacants
 • Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

A  1r de batx. ja vàrem llegir les obres en cursiva, a més de les obres de Plató: Apologia de Sòcrates i Critó. A 2n de batxillerat llegirem les altres obres (en negreta), molt lligades als temes de literatura i a la mitologia. De la Ilíada es pot optar per llegir un resum –a l’entrada “èpica” en trobareu– i els següents cants complets 1 – 3 – 6 – 16 – 22 – 23 – (es pot consultar el resum de la Viquipèdia)

Diccionari Vox Grec clàssic – Català

Sintaxi oracional

Com a complement de la sintaxi oracional que estem estudiant o repassant aquests dies, us poden ser útils els següents materials:

Esquema general sintaxi oracional:

Oració simple

Oració composta

Comparem amb una classificació de l’oració composta en castellà  (Lourdes Domenech y Ana Romeo )

  • Coordinades
  • Subordinades
  • Sustantives / completives
  • Adjectives / de relatiu
  • Adverbials / circumstancials

Activitats: