Selectivitat 2016

Posa’t a prova

Ja es pot accedir a  “Posa’t a prova”,  una aplicació amb preguntes interactives sobre les matèries de 2n de Batx i PAU.

Lectures Grec-2nbatx. 2012-13

La proposta de concreció de la prova de grec per a les PAU 2013 diu a l’apartat 2 “Els textos dels autors grecs…”:

Lectura en traducció d’obres senceres o en part, d’autors grecs. Proposem el següent llistat orientatiu:

 • Èpica: Ilíada, Odissea
 • Tragèdia: Èsquil, Prometeu Encadenat
 • Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
 • Eurípides, Medea, Bacants
 • Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

A  1r de batx. ja vàrem llegir les obres en cursiva, a més de les obres de Plató: Apologia de Sòcrates i Critó. A 2n de batxillerat llegirem les altres obres (en negreta), molt lligades als temes de literatura i a la mitologia. De la Ilíada es pot optar per llegir un resum –a l’entrada “èpica” en trobareu– i els següents cants complets 1 – 3 – 6 – 16 – 22 – 23 – (es pot consultar el resum de la Viquipèdia)

Examen de Grec PAU-2011

Enllaç als exàmens de Grec i Llatí de la convocatòria de juny 2011:

 

PAU 2011

Recordem alguns enllaços interessants per a repassar la matèria de Grec abans de les PAU:

Posa’t a prova 2011

Ja està obert l’aplicatiu “Posa’t a prova”, dirigit a l’alumnat de 2n de Batxillerat

Posa’t a prova és una oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU*, per incentivar l’estudi i l’autoavaluació. 

Si voleu veure exàmens de les darreres PAU i criteris d’avaluació, consulteu l’apartat d’examens del web de les Proves d’Accés a la Universitat (http://www.gencat.cat/universitats/pau).

Orientacions examen grec 2n Batx.PAU-2011

Ja hem fet la  reunió amb el coordinador de la matèria de grec, on hem rebut orientacions  per a l’examen de Grec de les PAU 2011. Estan publicades a la web oficial, juntament amb l’estructura de l’examen i els criteris d’avaluació.

Aquestes orientacions determinen els següents temes: (Consulteu també la pàgina de Sebastià Giralt “Selectivitat a Catalunya, grec i llatí”, on teniu la majoria d’aquests apartats desenvolupats.

Llengua grega:

 • Identificació de les lletres, accents i altres signes relacionats amb l’alfabet, així com dels signes de puntuació usats en grec.
 • Morfosintaxi nominal: exercicis de flexió del substantiu i de l’adjectiu (identificar formes donades o escriure una forma que es demani)
  • Les tres declinacions
  • L’article
  • Adjectius de 1ª i 2ª classe
  • Adjectius com πολύς i μέγας
  • Els graus de l’adjectiu
 • Morfosintaxi pronominal (identificar formes donades o escriure una forma que es demani)
  • Els demostratius
  • L’indefinit τις i l’interrogatiu τίς; el negatiu οὐδείς
  • Els pronoms personals i el pronom αὐτός
  • El relatiu ὅς, ἥ, ὅ
 • Morfosintaxi verbal. Formes personals de la veu activa i mitjana, i formes no personals.
  • Verbs en -ω, no contractes i contractes: temes de present, de futur i
  • d’aorist, en indicatiu, imperatiu, participi i infinitiu.
  • Verb εἰμί: present i imperfet d’indicatiu; infinitiu i participi.
  • Verbs en -μι: present d’indicatiu.
  • Tema de present i aorist d’altres verbs irregulars d’ús freqüent: οἶδα,
  • ἔρχομαι, γίγνομαι, ἔχω, λέγω, λαμβάνω, χρή, δεῖ, ὁράω, etc.
 • Sintaxi de l’infinitiu i el participi.
 • Preposicions i conjuncions.
 • Oracions subordinades:
  • completives
  • de relatiu,
  • adverbials (temporals i causals)

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació: traducció i lectures

 • Traducció, amb l’ajut del diccionari, de textos de dificultat mitjana-baixa de prosa àtica, amb anàlisi sintàctica implícita, i explícita quan es demani.
 • Interpretació dels aclariments morfològics, sintàctics i/o semàntics que es donin a peu de text (per exemple, respecte de formes en modes subjuntiu i optatiu, en temps de perfet o en veu passiva) per a la seva inclusió en la traducció. Interpreto que això vol dir que en un text de l’examen poden sortir formes en subjuntiu, optatiu, perfet o en veu passiva, que haurem d’integrar dins de la traducció amb ajut de les anotacions corresponents que ens doni l’examinador a peu de text. Però no cal que l’alumne hagi estudiat prèviament aquestes categories gramaticals, sinó que hi ha prou amb una introducció dins d’una visió global del verb grec.
 • Lectura en traducció d’obres senceres o en part, d’autors grecs. –veure entrada “Lectures Grec 2nBatx”.
  • Èpica: Homer, Ilíada (proposo com a selecció de cants: 1, 3,6,16, 22, 23, a més d’un bon resum, maturalment) Odissea (sencera)
  • Tragèdia:
   • Èsquil, Prometeu Encadenat
   • Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
   • Eurípides, Medea, Bacants
  • Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia culta de les llengües modernes (Etimologies). M’agradaria tenir una referència més precisa, com a llatí, d’un corpus d’hel·lenismes. De moment, com a eina molt útil, ens podem basar en la proposta de Sebastià Giralt “Cultismes i vocabulari científic d’origen grec” i, naturalment, en totes les etimologies que comentem a partir dels textos.

La idiosincràcia dels grecs i el seu llegat. (temes de cultura)

 • Literatura grega: comprensió d’obres senceres, o de parts escollides, de la literatura grega, sobretot referides a l’epopeia homèrica i al drama, i exposició d’alguns aspectes sobre la temàtica, els protagonistes i les característiques del gènere literari al qual pertanyen.
  • epopeia homèrica
  • drama (tragèdia i comèdia)
  • temàtica i protagonistes: interpreto que inclou els cicles mítics: guerra de Troia, Cosmogonia-Teogonia-Antropogonia, Èdip i Tebes, la casa dels Atrides o cicle argiu, Jasó i els Argonautes i Medea; i també la figura de Sòcrates.
 • Empúries
 • Historiografia de  l’època clàssica (Herodot, Tucídides, Xenofont), i fets històrics (interpreto que parlem de la història de l’època clàssica, ss V i IV, amb especial atenció a les Guerres Mèdiques, Pentecontècia i Guerra del Peloponnès)
 • Produccions artístiques dels grecs antics i la seva funció (temples i teatres); la seva influència en creacions posteriors fins als nostres dies. Interpreto que parlem d’Art Grec: arquitectura dels temples i de l’edifici del teatre. Si els alumnes fan Hª de l’Art segurament ja veuen amb molt detall els temples gres, i l’edifici del teatre el veiem dins del tema de literatura “Drama: tragèdia i comèdia”

Lectures Grec 2nBatx.

La proposta de concreció de la prova de grec per a les PAU 2011, estableix les següents obres:

 • Èpica: Ilíada, Odissea
 • Tragèdia: Èsquil, Prometeu Encadenat
 • Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
 • Eurípides, Medea, Bacants
 • Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

A primer de batx. vàrem llegir les obres en cursiva, a més de les obres de Plató: Apologia de Sòcrates i Critó. Aquest curs llegirem les altres obres (en negreta), molt lligades als temes de literatura. De la Ilíada es pot optar per llegir un resum –a l’entrada “èpica” en trobareu– i els següents cants complets: (resum de la Viquipèdia)

 • Cant 1: Després de nou anys de guerra entre aqueus i troians, una pesta es desencadena sobre el campament aqueu. L’endeví Calcant vaticina que la pesta no cessarà fins que Criseida, esclava d’Agamèmnon, sigui tornada al seu pare Crises (sacerdot d’Apol·lo). La còlera d’Aquil·les s’origina per l’ofensa que li infligeix Agamèmnon, ja que després de cedir a Criseida , arrabassa a Aquil·les la seva part del botí: la jove sacerdotessa Briseida. Aquil·les es retira de la batalla, i assegura que només tornarà a ella quan el foc troià abasti les seves naus.
 • Cant 3: Paris decideix desafiar Menelau en combat singular. Helena, el rei Príam i altres nobles troians observen la batalla des de la muralla, on Helena presenta alguns dels caps aqueus.  Menelau està a punt de matar a Paris però aquest és salvat per Afrodita, i és enviat al costat d’Helena. Es convoca la treva entre aqueus i troians.
 • Cant 6:  Helen, fill de Príam i endeví, insta Hèctor a que torni a Troia per encarregar a les dones troianes que realitzin ofrenes al temple d’Atena. Mentre a la batalla Diomedes i el lici Glauc reconeixen els seus llaços d’hospitalitat i s’intercanvien les armes amistosament. Hèctor s’acomiada de la seva esposa Andròmaca.
 • Cant 16: Conegut com la Patroclea. Hèctor aconsegueix calar foc a una de les naus dels aqueus. Patrocle demana permís a Aquil·les per prendre les seves armes i repel·lir l’atac. Al comandament dels mirmidons, fa fugir els troians, que creuen que en realitat es tracta d’Aquil·les. Mata entre d’altres a Sarpèdon, rei de Lícia i fill de Zeus. Però Apol·lo acudeix en ajuda dels troians i colpeja a Patrocle, que després és ferit per Euforbo i rematat per Hèctor.
 • Cant 22: Les forces troianes es refugien a la ciutat però Hèctor queda fora, amb ànim de lluitar contra Aquil·les. Però una vegada cara a cara, Hèctor fuig i és perseguit per Aquil·les. Atena enganya a Hèctor fent-se passar per Deífob, el seu germà, i Héctor s’enfronta per fi cara a cara Aquil·les. Aquil·les mata a Hèctor i lliga el seu cadàver al seu carro de combat. Aquil·les dóna voltes al voltant de la ciutat arrossegant el cos sense vida d’Hèctor.
 • Cant 23: Se celebren els Jocs funeraris en honor de Pàtrocle amb les següents proves: carrera de carros, pugilat, lluita, carrera, combat, llançament de pes, tir amb arc i llançament de javelina.

Examen grec selectivitat

En aquest enllaç podeu consultar l’examen de grec amb les correccions:

http://www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_grec10jt.pdf

i en aquesta web podreu llegir algunes opinions. Personalment he de dir que estic molt decebut per un examen com aquest.

http://apleccat.blogspot.com/2010/06/pau-2010-examen-de-grec.html