Anacreòntiques

Parteni de Nicea, Dissorts d’amor II, “Polimele”

Plutarc, Els mèrits de les dones VI. “Les celtes”

Filòstrat el Vell, Eikones I, 3 “Les faules”

Palèfat, Històries increïbles VIII, “Sobre Níobe”

Llucià, Diàlegs dels morts, XVIII “Menip i Hermes”

Nou Testament, Lucas 2, 1-7

Demòstenes, Filípiques

Nou bloc “Antologia textos grecs”

Selecció de textos per a l’ensenyament del grec a batxillerat

NOU BLOC: ANTOLOGIA TEXTOS GRECS

Aquest nou bloc recollirà textos que poden ser adients, pel contingut o per la llengua, pels alumnes de 2n de Batxillerat. A la pàgina “Antologia textos grecs” hi haurà només el text, i a la pàgina Antologia textos traduïts hi haurà textos amb una traducció literal i anotacions. L’objectiu és que l’alumne pugui enfrontar-se amb un text, pensar en possibles dubtes morfològiques o sintàctiques, i comprovar inmediatament, amb la traducció literal, i, sempre que pugui,  amb el suport de presentacions amb anàlisi morfosintàctica com les de Clara Álvarez. (correspon al que fins ara era la  categoria de textos traduïts)