Aristòfanes

Ampliació del tema Tragèdia i comèdia:

ARISTÒFANES

Obres d’Aristòfanes: es conserven onze de les quaranta obres que va escriure

Antología de textos griegos: Aristófanes