Ares-Mart

 • Ares – Mart (Labyrinthus)
 • Presentació amb els trets més destacats d’Ares com a déu de la guerra,  amant d’Afrodita…
Arxivat a Mitologia. Etiquetes: , , . 1 Comment »

Apol·lo

Apol·lo

Presentació amb els trets més destacats d’Apol·lo quant al seu naixement,  les seves funcions, el seu aspecte, atributs, amants, mites en què participa:

Apol·lo i Dafne

Apol·lo i Jacint

 

Hera – Juno

 • Hera – Juno (Labyrinthus)
 • Hera (Mitología clásica, de Mª del henar Velasco): textos i conografia: molt complet
 • Presentació amb els trets més destacats d’Hera quant a les seves funcions, matrimoni amb Zeus, atributs,  gelosies, mites en què participa:
 • Podeu completar la iconografia d’Hera amb aquesta altra presentació (rosagdelpozo)

Aquesta entrada forma part de:

Arxivat a Mitologia. Etiquetes: , , . 1 Comment »

Déus olímpics

Continguts del tema:

 • Funcions i atributs dels désu olímpics
 • Mites i llegendes més representatives de cada déu

Trobaràs la teoria en aquest dossier:

 • Tema5-els déus olímpics
 • Activitat: treball individual o per parelles.
  • preparació d’una presentació en powerpoint / prezi  sobre un dels déus olímpics. En aquesta presentació, combinant text i imatge,  s’ha d’explicar qui és el déu, quines són los seves funcions i competències, els seus atributs i qualitats, com es representa, quines són les seves actuacions més destacades,…
  • Compartir aquest document amb el professor a Google Drive / Sky Drive / Dropbox
  • Fer una exposició oral davant la classe amb el suport de la presentació (i la pissarra digital si es pot)  per a explicar als companys el déu treballat.
 • a les entrades següents, algunes d’aquest mateix bloc, amb més enllaços, presentacions, vídeos i activitats referides a cada divinitat; i altres de Labyrinthus (SG), Sebastià Giralt)
 • Thinglink de Berta Cantó amb una bona combinació d’imatges i text sobre cada déu olímpic

thinglink

Ampliació del tema en altres webs:

Activitats:

Altres recursos didàctis o d’ampliació

Afrodita

 1. Afrodita (Labyrinthus)

Presentació sobre Afrodita, els seus orígens i els mites en què participa (descarregar en ppt, amb música i transicions que no es veuen a slideshare)

 1. Vídeo “El naixement de Venus”, de Sandro Botticelli

Zeus: els seus amors i les metamorfosis

Continguts del tema:

 • Els amors de Zeus
 • Unions amb mortals i metamorfosis, aventures, fills, iconografia…
  • Europa – toro – Minos
  • Dànae- pluja d’or – Perseu
  • Leda – cigne – Hèl·lena
  • Alcmena – Amfitrió – Hèracles
  • Cal·listo – Àrtemis – Àrcade
  • Ganimedes – àguila
  • Io – núvol – Èpaf
  • Antíope – sàtir – Amfió i Zeto.
 • Unions amb deesses i altres mortals
  • Metis,Temis, Eurínome, Demèter, Hera, Mnemosyne, Leto, Sèmele, Dione, Maia, Taígete, Electra, Laodamia, Egina, Pluto…

Trobaràs la teoria en aquest dossier:

Presentació sobre Zeus, els seus orígens i els seus amors com a pare de déus i homes

Vídeo “Zeus y sus amoríos”, por Alberto Vidal

Ampliació del tema en altres webs:

Activitats i exercicis

Vídeo amb imatges dels amors de Zeus amb Europa, Leda, Sémele i Dànae (7’06”)

Vídeo amb imatges del rapte d’Europa a l’art (1’23”)

Última revisió: 01-11-2017