Èpica oral i Homer

Quan expliquem les condicions en què es desenvolupava la poesia èpica oral, sovint ho veiem com una manifestació poètica arcaica i sense cap connexió amb el present. Potser la comparació amb altres manifestacions similars, mutatis mutandis, ens ajudarà a fer-nos una idea més clara d’alguns conceptes.

Argentina

En aquest vídeo veiem la disputa entre dos cantors. (El Martin Fierro recitado completo)

 També d’Homer i Hesíode es diu que van competir en el “Certamen“, que segons la tradició va guanyar Hesíode

Sèrbia (Antiga Jugoslàvia)

 Radovan Karadzik, quan “s’amagava” del Tribunal Penal Internacional, es deixava veure cantant poesia èpica jugoslava amb el guslar, un instrument tradicional. Podem començar a parlar dels estudis de Parry – Lord als Balcans.

Japó

 Passarem fragments del tercer episodi de de la pel·lícula “Kwaidan“: Hoichi, un rapsoda cec, canta la batalla  de Dan-no-ura… (cal la pel·lícula original).

Kwaidan Music, Hoi chi the Earles, Tôru Takemitsu, 1964

Certamen” de rapers

Red Bull Batalla de los Gallos: sortirà d’aquestes competicions un nou Homer?. Si busquem a youtube vídeos de competicions trobarem rappers com Khan o títols com “10 mejores humillaciones en batallas de gallos” o “las mejores rimas de la historia”. Cadascú pot decidir si és adient passar una mostra a classe.

Aquesta entrada és part del tema  Poesia èpica i Homer. La guerra de Troia –  de 2n de Batxillerat

Com sonava Homer?

Aquí teniu alguns intents de reconstrucció de com es recitava la poesia èpica:

οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
νέκταρ ἐοινοχόει: τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες:
5 αὐτίκ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην
κερτομίοις ἐπέεσσι παραβλήδην ἀγορεύων:
δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
Ἥρη τ᾽ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
ἀλλ᾽ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
10 τέρπεσθον: τῷ δ᾽ αὖτε φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει:
καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι.
ἀλλ᾽ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου:
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
15 ῥ᾽ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
ὄρσομεν, φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι βάλωμεν.
εἰ δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
αὖτις δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
20 ὣς ἔφαθ᾽, αἳ δ᾽ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη:
πλησίαι αἵ γ᾽ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει:
Ἥρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα:
25 αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες:
πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον,
ἱδρῶ θ᾽ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
ἕρδ᾽: ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.

Aquesta entrada forma part de:

 • entrada “Èpica greca“, (5.- Altres recursos o temes  relacionats amb l’èpica grega de Grècia)

Guerra de Troia: l’Eneida de Virgili

Continguts del tema:

 • Eneas fuig de Troia
 • El viatge fins a Cartago
 • Dido i Eneas
 • La baixada als Inferns
 • L’arribada d’Eneas al Laci
 • Virgili i l’Eneida
 • La fundació de Roma

Trobaràs la teoria en aquest dossier

Ampliació del tema en altres webs:

Altres recursos didàctis o d’ampliació

 • Los viajes de Eneas (Google Maps), amb les etapes explicades (Domingo Vallejo).
 • Aeneid: indrets de l’Eneida amb explicacions, fotos i reconstruccions 3D amb Google Earth.
 • Presentacions en powerpoint dels  llibres I-VI La Eneida (Cada cant té uns 5-6 Mb): Cant ICant IICant IIICant IVCant VCant VI (cada presentació conté una combinació de l’argument del llibre, fragments de l’obra en llatí i traduïts, iconografia i música)
 • La Eneida de Virgilio en flash. (no funciona l’enllaç) “Una versión muy personal, realizada por el profesor Ramón Navarro, que intenta respetar al máximo el argumento y la arquitectura de la obra.”

Més recursos sobre l’Eneida

Arxivat a Mitologia. Etiquetes: , , . 2 Comments »

Guerra de troia: l’Odissea d’Homer

Continguts del tema “el retorn dels herois: l’Odissea d’Homer”

 • Les travessies de tornada
 • Les aventures d’Odisseu
 • L’arribada a Ítaca

Trobaràs la teoria en aquest dossier:

Altra presentació de semgrec a Slideshare

 
Ampliació del tema en altres webs:
 • El retorn d’Ulisses: en aquesta aplicació Flash de “Labyrinthus”, fes un resum amb l’itinerari que segueix Odisseu. (Desactivat?)
 • The Odyssey Map. A map of the locations in Homer’s Odyssey (interactiu)

Altres recursos didàctis o d’ampliació

Més recursos sobre l’Odissea

 • La Odisea: en aquesta web “Mitologia clàssica” coordinada per Mª del Henar Velasco, trobareu una bona combinació de resum, textos en traducció i iconografia. Molt recomanable.
 • John Flaxman, illustrations of Homer’s Odyssey.
 • “La Odissea” d’Andrei Konchalovsky i “Ulisses” de Mario Camerini (d’aquestes dues pel·lícules veurem fragments de les aventures més representatives del viatge d’Odisseu).
  • Ulisses a la cova de Polifem (Mario Camerini)
 • Vídeo: “L’Odissea en 15”

L’Odissea

Vídeo amb el  mapa de les aventures d’Odisseu, des de Troia fins a Ítaca (3’35”)

Èpica grega

Homero – Antología de textos

Continguts a tractar en aquest tema:

 1. La poesia èpica. Orígens
 2. Homer (poeta i mestre -obres atribuïdes-va existir?-època-procedència-poeta cec?-autoria dels poemes-oralitat i escriptura-data de composició dels poemes-qüestió homèrica-època de l’acció dels poemes-estudis homèrics)
 3. Principals característiques de la llengua homèrica (llengua artificial-hexàmetre-dicció formular-repeticions-símils-diferències amb el grec clàssic)
 4. La Ilíada (datació-autoria-contingut-temes-realitat històrica-elements micènics)
 5. L’Odissea (característiques-argument-estructura-Ilíada i Odissea, obres d’un sol autor?
 6. Context mític de la guerra de Troia

Trobaràs la teoria bàsica en aquest dossier:

2.- Altres webs i recursos (bàsics) de classe per l’èpica grega:

3.- Èpica grega. Ampliació

 1. La Ilíada y La Odisea, traducidas por Luis Segalá y Estalella
 2. Wikipedia (ho tenim tot): HomeroIlíada Odisea historicidad de la IlíadaTroya
 3. La épica: época micénica – introducción – Homero y la cuestión homérica  -tradición oral – Ilíada – Odisea – Antología de textos (tema elaborado por J.M. Alegre)
 4. Resums (extensos) dels poemes homèrics: Resum Ilíada –  Resum Odissea a la Viquipèdia (català)
 5. Més sobre la Ilíada,  l’Odissea i l’Eneida
 6. The Chicago Homer: textos èpics en grec amb traducció i anàlisi (un exemple)
 7. De Troia a Ítaca: traduccions, ressons i influències d’Homer i la matèria troiana en les arts i la cultura.

5.- Altres recursos o temes  relacionats amb l’èpica grega de Grècia:

 1. Guía de lectura de la Odisea, de Fernando Lillo Redonet
 2. Homer a Gutemberg.org: textos originals i traduccions i adaptacions
 3. Com sonava Homer? entrada d’aquest blog amb intents de reconstrucció del recitat de versos homèrics
 4. Homer’s Odyssey: presentacions (en anglès) sobre l’Odissea, amb teoria, activitats, jocs….

Última revisión: 05-junio-2021