Flexió verbal: Futur

Com a complement del tema de futur, us poden ser útils els següents materials:

  1. Futur d’indicatiu.
    1. Futur (dossier de classe en pdf)
    2. Futur d’indicatiu actiu i mitjà (labyrinthus)
    3. Futur (presentació del Grup Electra de la UB  a Selecció de temes de gramàtica grega)
    4. El tema de futuro (Palladium)