Hipòcrates

Informació bàsica sobre Hipòcrates:

Obres: textos grecs i traduccions

Antologia Textos Grecs.  Jurament hipocratic: text i traducció