L’Odissea: presentació a semgrec

Bona presentació de semgrec a Slideshare. Ens pot anar molt bé a 1r de Batx per a acompanyar la lectura de l’Odissea, o a 2n de Batx. per a repassar l’estructura, l’argument, els personatges, la iconografia…

Més informació i recursos sobre l’Odissea en aquest mateix bloc: entrades

V Jornades de didàctica de les llengües clàssiques

De les Jornades clàssiques, celebrades els dies 18 i 19 de març, voldria destacar -no pretenc fer ara una crònica de les jornades- la trobada col·loqui amb Josep M. Rius (JOMA), dibuixant del magazine de LaVanguardia, i les seves il·lustracions inspirades en la Ilíada i l’Odissea.

Trobareu moltes més imatges al magazine

Com sonava Homer?

Aquí teniu alguns intents de reconstrucció de com es recitava la poesia èpica:

οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
νέκταρ ἐοινοχόει: τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες:
5 αὐτίκ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην
κερτομίοις ἐπέεσσι παραβλήδην ἀγορεύων:
δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
Ἥρη τ᾽ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
ἀλλ᾽ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
10 τέρπεσθον: τῷ δ᾽ αὖτε φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει:
καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι.
ἀλλ᾽ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου:
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
15 ῥ᾽ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
ὄρσομεν, φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι βάλωμεν.
εἰ δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
αὖτις δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
20 ὣς ἔφαθ᾽, αἳ δ᾽ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη:
πλησίαι αἵ γ᾽ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει:
Ἥρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα:
25 αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες:
πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον,
ἱδρῶ θ᾽ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
ἕρδ᾽: ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.

Aquesta entrada forma part de:

 • entrada “Èpica greca“, (5.- Altres recursos o temes  relacionats amb l’èpica grega de Grècia)

Guerra de Troia: els orígens mítics i històrics. La Ilíada

Continguts:

 1. Troia, entre la història i la llegenda: rerafons històric del mite
 2. Orígens mítics de la guerra: Tetis i Peleu, naiment de Paris, Leda i el cigne, judici de Paris
 3. El rapte d’Hèl·lena i l’inici de la guerra
 4. Aquil·les, un model d’heroi
 5. Els protagonistes  de la guerra
 6. Deu anys de guerra. La Ilíada d’Homer
 7. La caiguda de Troia

Trobaràs la teoria en aquest dossier:

 • Tema6-guerra de Troia_Ilíada
 • Presentacions en pdf amb iconografia i imatges de suport:
  • Orígens històrics i mítics de la guerra de Troia (fins el començament de la Ilíada)
  • Guerra de Troia-Iliada (resum de la Ilíada amb iconografia)
  • Destrucció de Troia (del final de la Ilíada fins la victòria grega)

Ampliació del tema en altres webs:

Altres recursos didàctis i activitats

Més recursos sobre la Guerra de Troia i la Ilíada

Amb el final clàssic:

I amb un final original

Guerra de troia: l’Odissea d’Homer

Continguts del tema “el retorn dels herois: l’Odissea d’Homer”

 • Les travessies de tornada
 • Les aventures d’Odisseu
 • L’arribada a Ítaca

Trobaràs la teoria en aquest dossier:

Altra presentació de semgrec a Slideshare

 
Ampliació del tema en altres webs:
 • El retorn d’Ulisses: en aquesta aplicació Flash de “Labyrinthus”, fes un resum amb l’itinerari que segueix Odisseu. (Desactivat?)
 • The Odyssey Map. A map of the locations in Homer’s Odyssey (interactiu)

Altres recursos didàctis o d’ampliació

Més recursos sobre l’Odissea

 • La Odisea: en aquesta web “Mitologia clàssica” coordinada per Mª del Henar Velasco, trobareu una bona combinació de resum, textos en traducció i iconografia. Molt recomanable.
 • John Flaxman, illustrations of Homer’s Odyssey.
 • “La Odissea” d’Andrei Konchalovsky i “Ulisses” de Mario Camerini (d’aquestes dues pel·lícules veurem fragments de les aventures més representatives del viatge d’Odisseu).
  • Ulisses a la cova de Polifem (Mario Camerini)
 • Vídeo: “L’Odissea en 15”

Èpica grega

Homero – Antología de textos

Continguts a tractar en aquest tema:

 1. La poesia èpica. Orígens
 2. Homer (poeta i mestre -obres atribuïdes-va existir?-època-procedència-poeta cec?-autoria dels poemes-oralitat i escriptura-data de composició dels poemes-qüestió homèrica-època de l’acció dels poemes-estudis homèrics)
 3. Principals característiques de la llengua homèrica (llengua artificial-hexàmetre-dicció formular-repeticions-símils-diferències amb el grec clàssic)
 4. La Ilíada (datació-autoria-contingut-temes-realitat històrica-elements micènics)
 5. L’Odissea (característiques-argument-estructura-Ilíada i Odissea, obres d’un sol autor?
 6. Context mític de la guerra de Troia

Trobaràs la teoria bàsica en aquest dossier:

2.- Altres webs i recursos (bàsics) de classe per l’èpica grega:

3.- Èpica grega. Ampliació

 1. La Ilíada y La Odisea, traducidas por Luis Segalá y Estalella
 2. Wikipedia (ho tenim tot): HomeroIlíada Odisea historicidad de la IlíadaTroya
 3. La épica: época micénica – introducción – Homero y la cuestión homérica  -tradición oral – Ilíada – Odisea – Antología de textos (tema elaborado por J.M. Alegre)
 4. Resums (extensos) dels poemes homèrics: Resum Ilíada –  Resum Odissea a la Viquipèdia (català)
 5. Més sobre la Ilíada,  l’Odissea i l’Eneida
 6. The Chicago Homer: textos èpics en grec amb traducció i anàlisi (un exemple)
 7. De Troia a Ítaca: traduccions, ressons i influències d’Homer i la matèria troiana en les arts i la cultura.

5.- Altres recursos o temes  relacionats amb l’èpica grega de Grècia:

 1. Guía de lectura de la Odisea, de Fernando Lillo Redonet
 2. Homer a Gutemberg.org: textos originals i traduccions i adaptacions
 3. Com sonava Homer? entrada d’aquest blog amb intents de reconstrucció del recitat de versos homèrics
 4. Homer’s Odyssey: presentacions (en anglès) sobre l’Odissea, amb teoria, activitats, jocs….

Última revisión: 05-junio-2021