Infinitiu i oracions de infinitiu

Com a complement de l’estudi de l’infinitiu i oracions d’infinitiu, us poden ser útils els següents materials:

I si penseu que l’oració d’infinitiu en grec és una construcció estranya, comparem-la amb aquestes altres estructures: