El llatí i les llengües romàniques – 3r ESO

Continguts:

  • Origen i expansió del llatí: de l’indoeuropeu a llengua de l’imperi.
  • Les llengües romàniques: factors de diferenciació.
  • Les etapes de la llengua llatina: del  llatí arcaic al neollatí
  • El lèxic català i el seu origen llatí: mots patrimonials, cultismes, llatinismes, prefixos i sufixos…
  • Activitats

Trobaràs la teoria bàsica en aquest dossier (3r ESO):

Més activitats i recursos a la web (adaptats a un nivell de 3r ESO)

Arxivat a Roma_cultura. Etiquetes: . Leave a Comment »