Època Minoica

Pots començar amb el capítol corresponent d’aquest resum d’Història de Grècia

Documental “Mundos perdidos: la Atlántida” en 5 partes

Vídeo 1 (10’02”)

Vídeo 2 (9’55”)

Vídeo 3 (10’00”)

Vídeo 4 (10’02”)

Vídeo 5 (5’02”)