Apol·lodor, Epítome I,4: Teseu mata Damastes

Nou text a Antologia de textos grecs:

Anuncis

Llucià de Samòsata, Converses de heteres, I, Glícera i Thais

Nou text a Antologia de textos grecs:

Parteni de Nicea, Dissorts d’amor II, “Polimele”

Plutarc, Els mèrits de les dones VI. “Les celtes”

Nou bloc “Antologia textos grecs”

Selecció de textos per a l’ensenyament del grec a batxillerat

NOU BLOC: ANTOLOGIA TEXTOS GRECS

Aquest nou bloc recollirà textos que poden ser adients, pel contingut o per la llengua, pels alumnes de 2n de Batxillerat. A la pàgina “Antologia textos grecs” hi haurà només el text, i a la pàgina Antologia textos traduïts hi haurà textos amb una traducció literal i anotacions. L’objectiu és que l’alumne pugui enfrontar-se amb un text, pensar en possibles dubtes morfològiques o sintàctiques, i comprovar inmediatament, amb la traducció literal, i, sempre que pugui,  amb el suport de presentacions amb anàlisi morfosintàctica com les de Clara Álvarez. (correspon al que fins ara era la  categoria de textos traduïts)

Llucià de Samosata

Aquest autor dels “Diàlegs dels déus, Diàlegs marins, o Diàlegs dels morts“, entre d’altres obres, ens anirà molt bé per a repassar formes en 1a i 2a persona, pronoms, vocatius…

L’autor:

L’obra

Més recursos sobre Llucià:

  • Luciano, Diálogos de los dioses. Diálogos de los muertos. Dpt. Griego IES Nestor Almendros, de Sevilla: textos, extractos de los diálogos en torno a amores de dioses y héroes, seleccionados y ordenados para la pieza dramática  Amor divino, amor heroico, llevada a varios Institutos de las provincias de Sevilla y Huelva por el grupo Elio Adriano, integrado por alumnos de Bachillerato del I.E.S. “Alixar”, de Castilleja de la Cuesta.

Aquesta entrada forma part de:

Text Plató: Protàgoras, 320c “L’aparició dels mortals”

Text penjat a slideshare, de Clara Álvarez;  afegeixo el text original  i traducció literal del text de la presentació. Podeu consultar el text original a “L’aparició dels mortals“, Plató, Protàgoras, 320c – 322a Perseus  i una traducció de tot el text aquí.

ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη [320δ] οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. [….]  ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, [321δ] κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί….καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ.

Hi havia una vegada un temps, quan els déus existien i els homes (les races mortals θνητὰ δὲ γένη) no existien. Quan ἐπειδὴ  va arribar ἦλθεν  per a aquestes el  temps predeterminat εἱμαρμένος  de naixement, els déus les modelen τυποῦσιν  dins de la terra barrejant /fent una barreja μείξαντες  a partir de terra i foc, i de quantes coses  τῶν ὅσα  es combinen / fonen κεράννυται  amb foc i terra. I quan ἐπειδὴ  anaven ἔμελλον  a treure-les a la llum, van encarregar προσέταξαν  a Prometeu i Epimeteu embellir-les κοσμῆσαί   i repartir νεῖμαι  (<*νεμ-σαι)capacitats entre totes i cadascuna ἑκάστοις  com cal /de manera convenient ὡς πρέπει .  [….]  Prometeu, forçat σχόμενος  pel problema ἀπορίᾳ  de quina ἥντινα  salvació trobaría εὕροι  per a l’home, roba κλέπτει  d’Hefest i Atena la saviesa tècnica amb el foc – … – i així fa un regal δωρεῖται  a l’home.

Textos anteriors: veure categoria “Textos_traduïts

Aquesta entrada forma part de: